Chirurgia

Chirurgiczne usuwanie zębów to procedura dotycząca zębów, które poprzez swoje położenie nie są w jamie ustnej widoczne w całości lub w części.
Najczęściej dotyczy to zębów ósmych (zębów mądrości) i pozostawianych korzeni.

Zabiegi chirurgiczne to również resekcje, zabiegi podniesienia zatoki, regeneracja kości i przyzębia, chirurgiczne leczenie dziąseł.

Umów się na wizytę

Stanisław Rutz – ZnanyLekarz.pl

Procedura dotyczy zębów, które poprzez swoje położenie nie są w jamie ustnej widoczne w całości lub w części .
Najczęściej dotyczy to zębów ósmych (zębów mądrości) i pozostawianych korzeni.

Kłopotliwe zęby ósme i zatrzymane

Zęby zatrzymane (w tym zęby ósme) często kwalifikowane są do usunięcia ze względu na swoje położenie lub niedorozwój. Brak miejsca w łuku zębowym powoduje stłoczenie zębów i zaburzenia ortodontyczne. Ich położenie utrudnia utrzymanie należytej higieny jamy ustnej.

Niedomyte zęby ósme powodują stany zapalne dziąseł i kieszonek dziąsłowych oraz powstawanie próchnicy, która rozprzestrzenia się na inne zęby. Niedomyte zęby, resztki pokarmowe gromadzące się w kieszonkach i powstające bakterie mogą doprowadzić do chorób ogólnoustrojowych. Chorobami, które mogą powstać z powodu niewyleczonych zębów są m.in. choroby serca, nerek, stawów, wzroku, cukrzyca.

Zęby zatrzymane mogą powodować ból, stłoczenia zębów, umartwienie zęba sąsiedniego, stany zapalne, resorpcję zębów sąsiednich, zmiany w kości.

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg usunięcia powinien być zaplanowany i poprzedzony zdjęciem tomograficznym. W tych badaniach, uzyskując obraz w formacie 3D można bardzo precyzyjnie ocenić stan kości, kształt zęba, zakrzywienie korzeni, ich długości i relacje do siebie i innych struktur anatomicznych.

Usuwanie zęba bez bólu

Zabieg jest bezbolesny, wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które może zostać podane systemem komputerowym The WAND. Sterowane komputerowo podawanie   znieczulenia daje pacjentowi duży komfort,  gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.

Stosujemy usuwanie zębów atraumatyczne, które nie powoduje uszkodzenia kości, a dla przyspieszenia gojenia aplikujemy gąbki kolagenowe. Zabieg wykonywany w ten sposób wydłuża czas jego  trwania, jednak korzyści z takiej metody są duże. W razie potrzeby w trakcie zabiegu wykorzystywany jest mikroskop. 

Chirurgiczne usunięcie zęba  może łączyć się z koniecznością wykonania innych dodatkowych procedur jak np. wyłyżeczkowanie ziarniny zapalnej otaczającej usuwany ząb, wyrównanie brzegów kości, zamknięcie zatoki szczękowej.

Jak zadbać o przyszłość

Najlepszym rozwiązaniem po usunięciu zęba jest natychmiastowe zastosowanie preparatu, który ograniczy zanik kości wyrostka zębowego i stworzy warunki dla późniejszego wszczepienia implantu lub wszczepienie implantu zaraz po usunięciu zęba jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.

Postępowanie pozabiegowe

Po zabiegu należy zażyć przepisane leki i przyłożyć kompres z lodu. Przez 14 dni bezwzględnie nie wolno płukać jamy ustnej, mocno siąkać nosa, palić papierosów, pić przez słomkę. Należy bezwzględnie stosować się do podanych zaleceń lekarza.

Jakie mogą być powikłania

Chirurgiczne usunięcie zęba może powodować powikłania w postaci uszkodzenia nerwów w tym nerwu zębodołowego dolnego, nerwu językowego, uszkodzenia naczyń, otwarcia zatoki, uszkodzenia zębów sąsiednich.

Dlaczego usunięcie zęba jest ostatecznością

Ekstrakcja zębów winna być ostatecznością. W wielu przypadkach, gdy pacjentowi wydaje się, że zęby nadają się tylko do usunięcia, zęby mogą zostać uratowane poprzez leczenie endodontyczne (kanałowe).
Wskazanie do usunięcia zęba musi być poprzedzone badaniem i diagnostyką tomograficzną. Wskazaniem do usunięcia zębów są stany chorobowe, w których nie ma możliwości, przy zastosowaniu dostępnych metod, ich wyleczenia lub leczenie dałoby wątpliwy lub krótkotrwały efekt. Są to przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, głębokie złamanie zębów lub zaawansowane stadium paradontozy.

 

Co to jest resekcja

Resekcja jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w silnym znieczuleniu miejscowym. Zabieg polega na nacięciu śluzówki w okolicy wierzchołka korzenia, usunięciu zmian chorobowych wraz z usunięciem wierzchołka korzenia poprzez jego odcięcie, a w niektórych przypadkach wykonywane jest wypełnienie wsteczne kanału.

Wskazania do resekcji

Najczęstszymi wskazaniami do tego zabiegu są:

  • niektóre złamania narzędzia w kanale
  • materiał przepchnięty podczas leczenia kanałowego powodujący długotrwały ból
  • niedopełnienie kanału na całej długości
  • brak możliwości prawidłowego przeleczenia kanału np. poprzez zarośnięcie kanału lub budowę anatomiczną zęba
  • brak możliwości ponownego leczenia kanałowego
  • duże zmiany w kości przy wierzchołku korzenia

Przygotowanie do zabiegu

Ząb do resekcji powinien być przez dentystę odpowiednio przygotowany, jeśli tylko jest taka możliwość. Najlepiej jeśli część kanału wypełniona jest cementem MTA, a dopiero później gutaperką. Takie przygotowanie daje dużo większą szansę powodzenia leczenia.

Przed zabiegiem wykonywane jest badanie tomograficzne, którego trójwymiarowy obraz pozwala na dokładne ustalenie położenia korzenia i wykonanie niezbędnych pomiarów, które umożliwią ustalenie miejsca zabiegu.

Jeśli pacjent jest skierowany z innego gabinetu prosimy o pełną dokumentację dotyczącą zęba oraz szczegółowy opis przeprowadzonego leczenia kanałowego.

Na czym polega zabieg

Pacjent jest znieczulony i nie odczuwa dyskomfortu.
W trakcie zabiegu lekarz oczyszcza zmiany w kości i odcina końcową część korzenia. Powierzchnia korzenia zostaje wypolerowana a miejsce zabiegu dodatkowo zostaje przepłukane płynem do odkażania.

Jeśli kanał wcześniej nie został wypełniony MTA i jeśli jest możliwość i dostęp umożliwiający wypełnienie wsteczne to zostanie ono w trakcie zabiegu resekcji wykonane.

Są przypadki, że wypełnienie wsteczne jest niemożliwe do przeprowadzenia. Leczenie jest wtedy kompromisowe. Brak odpowiedniego dostępu uniemożliwia prawidłowe wsteczne wypełnienie.

Zalecamy, aby zaraz po wykonanej resekcji na tej samej wizycie wypełnić materiałem kościozastępczym przestrzeń powstałą po odcięciu części korzenia.

Miejsce po zabiegu resekcji należy kontrolować ze względu na małą, ale jednak możliwą wznowę choroby.
Zabieg może być wykonywany przy użyciu mikroskopu.
Dyskomfort związany z zabiegiem może utrzymywać się od 3 do 14 dni.

Rokowania

Wykonanie resekcji w wielu przypadkach pozwala na utrzymanie zęba, który bez tego zabiegu wymagałby usunięcia. Ząb po takim zabiegu nie jest pełnowartościowym zębem filarowym dla uzupełnień protetycznych.

Dlaczego wykonujemy zabieg podniesienia zatoki?

Po pewnym czasie od usunięcia zębów w szczęce górnej, zatoka szczękowa wypełniona powietrzem rozrasta się i doprowadza do zaniku kości szczęki górnej, co często uniemożliwia wszczepienie implantów.

Przy takim zaniku kości konieczne jest podniesienie zatoki poprzez odbudowanie kości dna zatoki i stworzenie warunków dla wszczepienia implantu.

Zabieg jest bezbolesny,

wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które może zostać podane systemem komputerowym THE WAND. Komputerowa aplikacja znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.

Wykonanie zabiegu poprzedzone jest wykonaniem badania tomograficznego którego przestrzenny trójwymiarowy obraz pozwala lekarzowi na wykonanie pomiarów i zaplanowanie zabiegu.

Do wykonania zabiegu stosuje się materiały kościozastępcze oraz membrany kolagenowe.

W niektórych przypadkach można zastosować metodę podniesienia zatoki zamkniętą tj. zatokę podnosi się przez otwór w który zostanie wszczepiony implant.

 

Postępowanie pozabiegowe

Po zabiegu należy zażyć przepisane lekki oraz delikatnie przyłożyć zimny okład.
Przez minimum 30 dni nie podnosić ciężarów, nie schylać się, nie latać samolotem, nos siąkać bardzo delikatnie, nie kichać przez nos.

Dlaczego regeneracja kości jest konieczna

Regenerację kostną – augmentację wykonuje się w celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości dla stworzenia odpowiednich warunków dla wszczepienia implantów.

Regenerację kostną  wykonuje się również w chorobach przyzębia, usuwaniu zmian przywierzchołkowych,  po podniesieniu zatoki.

Kiedy powstaje zanik kości?

Zanik kości spowodowany może być wcześniejszym usunięciem zęba, procesem starzenia, chorobami, stosowaniem protezy osiadającej.

Czy zabieg regeneracji kości boli?

Zabieg augmentacji jest bezbolesny – wykonujemy go w silnym znieczuleniu miejscowym, które może być podane systemem komputerowym THE WAND.

Komputerowa aplikacja znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.

Sterowana regeneracja kości

Jednym ze sposobów odbudowy kości jest sterowana regeneracja kości. Do augmentacji stosujemy bio-materiały oraz membrany kolagenowe. Bio-materiał stanowi rusztowanie dla nowopowstającej kości.

Membrana kolagenowa stanowi barierę ochronną, która zapobiega wrastaniu tkanek miękkich w przestrzeń, w której w wolniejszym tempie ma się odtworzyć tkanka kostna.

Przeszczep autogenny

W niektórych przypadkach wykonujemy przeszczep autogenny polegający na pobraniu własnej kości pacjenta z obszaru o niskim znaczeniu estetycznym (np. bródka, obszar za ostatnim zębem trzonowym dolnym, obszar guza szczęki), a następnie umieszczeniu jej w okolicy wyrostka zębodołowego, gdzie planowane jest wszczepienie implantu. Przeszczep z kości własnej najczęściej jest najlepszym rozwiązaniem uzupełniania wyrostka zębodołowego. W trakcie zabiegu używane są również membrany kolagenowe i materiały kościozastępcze.

W jakim celu regeneruje się przyzębie

Regeneracja przyzębia ma za zadanie odtworzenie fizjologicznej struktury podporowej zęba zniszczonej w wyniku paradontozy. Regeneracja polega na powtórzeniu naturalnych procesów biologicznych powstawania aparatu podporowego zęba.

Przebieg regeneracji

Regeneracja przyzębia może być wykonana poprzez zabiegi chirurgiczne dostosowane do stadium choroby przyzębia. W takim leczeniu są wykorzystywane substytuty kości oraz membrany kolagenowe.
Regeneracja może być również przeprowadzona za pomocą preparatu Emdogain, który po nałożeniu na powierzchnię zęba regeneruje fizjologicznie struktury podporowe zęba, zniszczone w wyniku paradontozy.
Emdogein jest preparatem pochodzenia świńskiego. W jego skład wchodzi białko produkowane przez ludzki organizm (amelogenina) w fazie naturalnego formowania zębów w okresie płodowym .
Po odwarstwieniu płata dziąsła i oczyszczeniu zęba aplikowany jest środek oczyszczający z warstwy mazistej a następnie Emdogein.

Bezbolesna regeneracja przyzębia

Zabieg jest bezbolesny, wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które może zostać podane systemem komputerowym The WAND. Komputerowa aplikacja znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.
W niektórych przypadkach zabieg wykonywany jest przy użyciu mikroskopu.

Proces regeneracji trwa około roku. W tym czasie należy realizować zaplanowane wizyty u stomatologa i szczególnie dbać o higienę jamy ustnej.

DLACZEGO POJAWIA SIĘ RECESJA DZIĄSEŁ

Powodem powstawania recesji dziąseł jest nieprawidłowe szczotkowanie zębów, zła higiena, wady zgryzu, zaciskanie zębów.

W wyniku recesji dziąseł następuje odsłonięcie fragmentu korzenia. Odsłonięta powierzchnia korzenia jest podatna na ścieranie. Zęby z recesjami dziąseł są wrażliwsze na zmiany temperatury, na bodźce chemiczne, podatne na przebarwienie.

NA CZYM POLEGA ZABIEG

Leczenie chirurgiczne recesji najczęściej polega na przeszczepieniu tkanek z podniebienia.
Zabieg jest bezbolesny, wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.
Znieczulenie również nie daje żadnego dyskomfortu, gdyż sterowane komputerowo urządzenie THE WAND dozuje podawanie znieczulenia tak aby nie dochodziło do rozpierania tkanek.

 

NASZ SPRZĘT

METAMORFOZY

Przed:

Po:

Przed:

Po:

ul. Powstańców Warszawskich 44
41-902 Bytom
kom. +48 609 18 18 18

[email protected]

 

Przed wejściem znajduje się parking w strefie płatnego parkowania za który można  dokonać opłaty w parkomacie lub aplikacją SkyCasch.

 

 

Jak dojechać?

 

 

Godziny przyjęć

poniedz. 10:00–20:00
wtorek 10:00–20:00
środa 10:00–20:00
czwartek 8:00–20:00
piątek 8:00–20:00
sobota 8:00–16:00