Protetyka

KONSEKWENCJE BRAKÓW ZĘBÓW

Braki zębowe należy uzupełniać, ponieważ nawet utrata jednego zęba prowadzi do negatywnych następstw w układzie żucia, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty pozostałych zębów.
Braki zębowe powodują nie tylko negatywny efekt kosmetyczny w postaci braku zęba i skrócenia dolnego odcinka twarzy, tworzenia się zmarszczek w okolicy ust, zapadania warg, ale również powodują „wydłużanie” się zębów przeciwstawnych, przechylanie się zębów sąsiednich, zanik kości, zmiany w stawach skroniowo żuchwowych oraz przewodzie pokarmowym. Utrudniona jest prawidłowa wymowa, a niejednokrotnie zakłopotanie spowodowane brakiem zębów powoduje zaburzenia w komunikacji interpersonalnej.

Wybór rodzaju uzupełnienia protetycznego

zależy od ilości, jakości i lokalizacji pozostałych własnych zębów, stanu błony śluzowej i podłoża kostnego oraz rodzaju zgryzu, możliwości finansowych pacjenta i jego oczekiwań.

Decyzję co do sposobu odbudowania brakujących zębów i rodzaju zastosowanych produktów można podjąć po przeprowadzonym badaniu i wykonaniu tomografii komputerowej. Po decyzji co do rodzaju wykonywania odbudowy protetycznej pacjent z lekarzem wybiera kolor oraz kształt zębów.
Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem uzupełnień protetycznych należy bezwzględnie dokonać pełnej higienizacji jamy ustnej, wyleczyć istniejące zęby poprzez założenie wypełnień i wykonać konieczne leczenia endodontyczne (kanałowe) oraz usunąć wszystkie zęby, które nie kwalifikują się do leczenia, do odbudowy bądź utrudniających lub uniemożliwiających zastosowanie prawidłowego leczenia protetycznego, jak również należy wymienić istniejące uzupełnienia protetyczne według wskazań lekarza.
W zależności od stosowanego rozwiązania protetycznego może zaistnieć konieczność wszczepienia implantów, szlifowania zębów, wykonania leczenia endodontycznego.
Uzupełnienia protetyczne wykonywane są przez laboratorium protetyczne.

RODZAJE UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH

Uzupełnienia protetyczne, ze względu na sposób ich zamocowania, dzielą się na ruchome i stałe.
Uzupełnienia ruchome to protezy akrylowe osiadające lub szkieletowe, a uzupełnienia stałe to korony i mosty na zębach lub na implantach, które należy zawsze stosować, gdy pozwalają na to warunki, gdyż dają pacjentowi największy komfort życia.

Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest wykonanie uzupełnień protetycznych na implantach. Przy zastosowaniu implantów można uzupełnić jeden ząb, kilka lub wszystkie.

Rozwiązaniem kompromisowym jest zastosowanie protez ruchomych ustabilizowanych za pomocą implantów. Są to protezy wyjmowane do mycia, które jednak dzięki implantom dają pewność utrzymania i komfort użytkowania. W przypadku protez częściowych są sytuacje, że dzięki implantom można wyeliminować w protezie klamry metalowe.

WIELKI KOMFORT

Uzupełnienia stałe na implantach dają wielki komfort użytkowania, gdyż są na zamocowane do implantów co powoduje, że pacjent zapomina o brakujących swoich zębach i w ogóle nie pamięta o tym, że ma w ustach sztuczne zęby.

Nowe porcelanowe zęby są zamocowane do implantów na stałe w taki sposób, że pacjent nie jest w stanie ich samodzielnie wyjąć.

Jest również rozwiązanie bardziej przyjazne finansowo, w którym protezę mocowaną do dwóch implantów można samodzielnie wyjmować.

Te nowe zęby pielęgnuje się w ten sam sposób co prawdziwe tzn. myje i wykonuje się profesjonalne zabiegi higienizacyjne.
W trakcie oczekiwania na końcowy efekt leczenia, brakujące zęby ze względów estetycznych, uzupełniamy pracami protetycznymi tymczasowymi. Najczęściej pacjenci oczekują takich prac tymczasowych w odcinku przednim.

UZUPEŁNIENIE NA IMPLANTACH WSZYSTKICH BRAKUJĄCYCH ZĘBÓW

PROTEZY NA IMPLANTACH / MOSTY MOCOWANE DO IMPLANTÓW NA STAŁE

Korzyść z zastosowania uzupełnienia wszystkich zębów na bazie wszczepionych implantów jest wielka. Jest to ogromny komfort użytkowania i wielki komfort psychiczny, gdyż protezy lub mosty mocowane do implantów nie ruszają się, dają poczucie pewności w trakcie jedzenia i szerokiego uśmiechu.

Mocowanie do implantów eliminuje obawy o wysunięcie się protezy z ust podczas jedzenia czy śmiechu. Mocowanie protez i mostów do implantów utrzymuje je i stabilizuje w ustach co eliminuje dyskomfort towarzyszący normalnym protezom.
W zależności od warunków anatomicznych, finansowych i oczekiwań pacjenta można zastosować różne systemy mocujące.

Przy sprzyjających warunkach anatomicznych 14 zębów w łuku można odbudować na 4 do 8 implantach. Rozwiązanie jest kosztowne, ale pozwoli zapomnieć o brakujących zębach. Cała odbudowa protetyczna/ łuk z zębami/ zostanie na stałe zamocowana do wszczepionych implantów. Nie będzie żadnego sztucznego podniebienia ani konieczności wyjmowania protez do mycia.

Nowe zęby będą wymagały normalnego mycia i zabiegów higienizacyjnych, tak samo jak wymagają tego normalne zęby.

PROTEZY MOCOWANE DO IMPLANTÓW – WYJMOWANE

Rozwiązaniem tańszym są protezy mocowane do implantów wyjmowane. Minimum 2 implanty w żuchwie i 4 w szczęce wystarczą do zamocowania protez i poprawienia jakości życia.
Dla utrzymania prawidłowej higieny, minimum raz dziennie, protezy należy wyjąć z ust celem ich umycia oraz elementów mocujących przy implantach.

W zależności od warunków anatomicznych, finansowych i oczekiwań pacjenta jest możliwość zastosowania różnych systemów mocujących.

 • Najlepszym rozwiązaniem dla stabilizacji uzupełnia protetycznego, które pacjent może wyjmować z ust, są belki przykręcone do implantów. Belki stabilizują i przenoszą siły żucia na większą płaszczyznę.
 • Innymi rozwiązaniami jest system Locator, Meg-Loc lub inne podobne. Rozwiązania te stabilizują i przenoszą siły bardziej punktowo na element protetyczny przytwierdzony do implantu (przypomina walec z kołnierzem jako zatrzask) oraz na element w protezie, do którego ten zatrzask jest zamocowany (przypomina talerzyk z miejscem na zatrzask).

 

MOSTY I KORONY NA IMPLANTACH

Stosując implanty, można odbudować jeden brakujący ząb, kilka zębów lub wszystkie zęby poprzez zamocowanie korony, mostu lub kilku mostów albo całego łuku zębowego.

Brakujący 1 ząb można uzupełnić po wszczepieniu jednego implantu, 2 zęby przy pomocy jednego lub dwóch implantów, a 3 zęby można uzupełnić mostem zamocowanym na dwóch implantach. W wyjątkowych sytuacjach do dwóch implantów może być przytwierdzony most odbudowujący nawet 4 zęby.

Koszt uzupełnienia brakujących zębów przy zastosowaniu implantów nie jest mały, ale przekłada się na komfort użytkowania a w niektórych sytuacjach na ochronę własnych zębów. Zamiast szlifować własne zęby i na nich mocować most, lepszym rozwiązaniem jest zamocowanie mostu na implantach lub korony na implancie, gdyż spowoduje to brak ingerencji we własne prawdziwe zęby pozostawiając je w stanie nienaruszonym.

ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE NA CZAS LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

W trakcie leczenia, brakujące zęby ze względów estetycznych, uzupełniamy pracami protetycznymi tymczasowymi. Najczęściej pacjenci oczekują takich prac tymczasowych w odcinku przednim.
Najczęściej stosowane rozwiązania tymczasowe to:

 • korona tymczasowa, most tymczasowy lub proteza tymczasowa mocowane do implantów
 • rozwiązania protetyczne mocowane na tymczasowych implantach
 • korony przytwierdzane do zębów sąsiednich (przyklejane)
 • mosty tymczasowe bez preparacji zębów sąsiednich
 • mosty z preparacją zębów sąsiednich
 • protezy tymczasowe (ze specjalnymi klamrami, jeśli jest taka możliwość)
 • protezy szkieletowe

Nowoczesne trwałe wypełnienie

Inlay, onlay, overlay nazywane również nakładami, to nowoczesne wypełnienia będące alternatywą dla wypełnień tradycyjnych światłoutwardzalnych. Nakład najczęściej stosuje się do rekonstrukcji zęba z dużym ubytkiem.
Wypełnienia inlay, onlay i overlay wykonywane są w laboratorium protetycznym, najczęściej z porcelany, na podstawie pobranych wycisków a następnie przyklejane do zęba.

Dlaczego nakład

Nakłady są odporne na ścieranie, nie przebarwiają się, a przede wszystkim są idealnie dopasowane do ubytku i posiadają idealnie odwzorowany kształt anatomiczny zęba.

Założenie wypełnienia w postaci nakładu powoduje, że ząb odzyskuje swój anatomiczny kształt, a guzki i bruzdy są idealnie odtworzone co ma znaczenie dla prawidłowego zgryzu. Są to odbudowy dużo bardziej trwałe niż wypełnienia kompozytowe.

Dlaczego warto wybrać licówki?

Licówki porcelanowe pozwalają na stosunkowo szybkie poprawienie efektu kosmetycznego zębów a zatem i uśmiechu oraz samopoczucia. Ładny szeroki uśmiech da nam zadowolenie, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Czym są licówki?

Licówka porcelanowa jest to cienki płatek porcelany wymodelowany zgodnie z oczekiwanym poprawionym kształtem zęba i naklejony na przednią powierzchnię zęba.
Licówki mogą być stosowane jako niezależna procedura lub w pracach kombinowanych gdzie zostały użyte mosty lub korony. Dla uzyskania pozytywnego efektu przeważnie stosuje się 6 lub 8 licówek w jednym łuku.

Z czego wykonane są licówki?

Licówki wykonane są z porcelany, która swoją strukturą, kształtem i kolorem naśladuje naturalny ząb oddając głębię, przezierność, połysk naturalnego szkliwa. Kolor licówki jest kwestią doboru i oczekiwań pacjenta. Licówki ze względu na materiał z jakiego są wykonane są trwałe, zachowują połysk i barwę i nie przebarwiają się. Cechują się dużą odpornością na ścieranie.

Efekty uzyskiwane dzięki licówkom

 • zmiana koloru i kształtu zębów,
 • zakrycie przebarwień,
 • odbudowa częściowo ukruszonego zęba,
 • powiększenie zębów,
 • zakrycie pęknięć i ukruszeń,
 • zamknięcie zbyt dużych przerw między zębami,
 • zakrycie rozległych wypełnień,
 • zakrycie wypełnień przyszyjkowych,
 • zakrycie niedorozwoju szkliwa.

Jak przebiega proces zakładania licówek?

 1. Diagnostyka i wyciski
  Po wykonaniu diagnostyki w tym radiologicznej i stwierdzeniu braku przeciwskazań do wykonania licówek pobieramy wyciski obu łuków zębowych.
 2. Przygotowanie modelu WAX-UP
  Na podstawie wycisków technik protetyk odlewa modele gipsowe i wykonuje z białego wosku modele zębów o zmienionym oczekiwanym kształcie. Model ten nazywa się WAX-UP. Ukazuje on kształt przyszłych zębów i jednocześnie jest wzorem dla wykonania licówek tymczasowych, którymi Państwa zęby zostaną osłonięte do chwili zamocowania ostatecznych licówek.
 3. Oszlifowanie powierzchni zębów
  Na następnej wizycie w znieczuleniu miejscowym oszlifowujemy zewnętrzne powierzchnie zębów, aby zrobić miejsce na wklejenie licówek. Po oszlifowaniu wykonujemy ponownie wycisk, który przekazujemy technikowi protetykowi do wykonania modelu gipsowego i ostatecznych licówek.
 4. Licówki tymczasowe
  Po wykonaniu wycisku zakładamy pacjentowi licówki tymczasowe, które zostały wykonane na podstawie pobranego wycisku na poprzedniej wizycie i WAX -UP. Licówki tymczasowe nie tylko zabezpieczają oszlifowane zęby, ale również ukazują przyszły kształt zębów, kolor i ich ustawienie.
 5. Ewentualna korekta i nowe wyciski
  Po założeniu licówek tymczasowych Pacjent widzi już w swoich ustach efekt przyszłych stałych licówek. Na tym etapie może podać lekarzowi uwagi co do wyglądu licówek i o ile nie ma przeciwskazań medycznych tj.warunki zgryzowe, ortodontyczne itp. lekarz za pomocą kompozytów dokonuje modyfikacji kształtu zębów, długości, szerokości i innych.
 6. Przygotowanie ostatecznych licówek
  Po wykonaniu wycisku łuków z ewentualnymi korektami wyciski są wzorem dla technika protetyka do wykonania ostatecznych licówek.
 7. Mocowanie licówek
  Licówki ostateczne na następnej wizycie mocowane są odpowiednim materiałem klejącym do powierzchni oszlifowanej zębów.

Jak dbać o zęby po wykonaniu licówek?

Licówki są trwałe i odporne na przebarwienia, ale bez względu na to i tak konieczne jest utrzymywanie wysokiej higieny jamy ustnej. Co 6 miesięcy należy wykonywać badania kontrolne i poddać się zabiegowi higienizacji, w czasie którego higienistka wykona profesjonalne oczyszczenie zębów.

Należy pamiętać o tym, że zęby tylko z przodu zostały zabezpieczone porcelanową licówką, natomiast od strony językowej zęby nadal narażone są na zaleganie kamienia, osadów i tworzenie się ubytków próchnicowych.

 

Korony i mosty

Uzupełnienia protetyczne ruchome / protezy akrylowe, szkieletowe/ należy traktować jako uzupełnienia protetyczne tymczasowe i zawsze, o ile pozwalają na to warunki, powinny mieć zastosowanie wyłącznie uzupełnienia na stałe mocowane jakimi są mosty i korony.

Korony i mosty mogą być mocowane na implantach lub na własnych oszlifowanych zębach.
Korony i mosty wykonywane są z różnych materiałów co ma wpływ na ich estetykę, twardość, jakość i cenę. Mogą być pełnoceramiczne, porcelanowe na cyrkonie, porcelanowe na metalu, cyrkonowe.

Korony porcelanowe protetyczne

wykonuje się na zęby w których korona zęba jest mocno zniszczona lub osłabiona. Korona często ma za zadanie wzmocnienie zęba z licznymi wypełnieniami.
Korony mają również zastosowanie czysto kosmetyczne – można je nałożyć na zęby brzydkie, przebarwione, krzywe, jak również zniwelować zbyt duże przerwy między zębami.

Korona porcelanowa na wkładzie koronowo-korzeniowym

daje możliwość odbudowy korony zęba na bazie istniejącego korzenia. Nawet jeżeli korona zęba jest w dużym stopniu zniszczona, bądź jej brakuje, to po skutecznie przeprowadzonym leczeniu endodontycznym, w tak przeleczonym kanale mocowany jest wkład koronowo – korzeniowy, który będzie stanowił filar dla korony protetycznej lub mostu.

Most

jest stałym uzupełnieniem protetycznym na trwale zamocowanym w jamie ustnej i wkomponowanym w łuk zębowy co powoduje, że adaptacja i estetyka mostu oraz komfort użytkowania są dużo lepsze niż protez ruchomych .
Zastosowanie mostu warunkowane jest liczbą zębów, ich położeniem, jakością i stanem. Mosty pozwalają na uzupełnienie brakującego jednego zęba jak również kilku obok siebie.
Mocowanie mostu polega na jego osadzeniu na oszlifowanych zębach istniejących po obu stronach braku lub na implantach wszczepionych w miejscu brakujących zębów.
Most mocuje się, albo tylko na własnych oszlifowanych zębach, albo tylko na implantach.

Decyzję o rodzaju zastosowanego uzupełnienia protetycznego zostaje podjęta po przeprowadzonym przez lekarza dentystę badaniu i wykonaniu badania tomograficznego w oparciu o oczekiwania i możliwości finansowe pacjenta.
Po podjętej decyzji o wykonywaniu uzupełnień stałych opartych na zębach własnych pacjenta, lekarz przygotowuje zęby do zamocowania koron lub mostów.

Zabieg jest bezbolesny,

gdyż wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie może być podane systemem THE WAND komputerowo sterującym aplikowanie znieczulenia.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, zęby sąsiadujące z brakiem lub brakami zostają oszlifowane lub są przygotowywane do zamocowania wkładu koronowo – korzeniowego.

Poprzez szlifowanie ząb zostanie pomniejszony o grubość jaką będzie zajmowała przyszła korona. Po wykonaniu tych czynności zostają pobrane wyciski w oparciu o które technik protetyk wykonana zaplanowane prace protetyczne.

Tymczasowe zabezpieczenie zębów

Na czas oczekiwania na prace ostateczne, wykonywana jest praca protetyczna tymczasowa, która zabezpiecza opracowane zęby i pozwala Pacjentowi na normalne funkcjonowanie.

Często już na następnej wizycie lekarz za pomocą specjalnego kleju mocuje korony i mosty w ustach pacjenta.

PROTEZA RUCHOMA – WYJMOWANA

Najprostszą i najtańszą metodą uzupełnienia braków zębowych jest proteza ruchoma, którą pacjent może z jamy ustnej wyjmować. Są to protezy osiadające akrylowe lub szkieletowe.

Protezy ruchome należy traktować jako uzupełnienia tymczasowe.
Protezy wykonywane do 12 tygodni od usunięcia zęba lub zębów to protezy wczesne lub natychmiastowe.

Niedogodności

W trakcie użytkowania protez z upływem czasu zachodzą w organizmie zmiany fizjologiczne (wiek, stan zdrowia, dalsze braki w uzębieniu, postępujący zanik kości i tkanek miękkich), które mogą powodować dyskomfort w użytkowaniu protez poprzez braki przylegania, ucisk, ruchomość i brak stabilności, co w konsekwencji przekłada się na dyskomfort psychiczny.

Rozwiązanie komfortowe

Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest wykonanie uzupełnień protetycznych na implantach. Przy zastosowaniu implantów można uzupełnić jeden ząb, kilka lub wszystkie.

Rozwiązanie kompromisowe – tańsze

to ustabilizowanie protezy ruchomej za pomocą dwóch implantów. Jest to najprostszy i najtańszy sposób na osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa i komfortu podczas użytkowania protezy. Taka proteza jest przytrzymywana implantami, a do mycia w łatwy sposób jest wyjmowana. W przypadku protez częściowych są sytuacje, że dzięki implantom można wyeliminować w protezie klamry metalowe.

Proteza osiadająca akrylowa

Jest to proteza osiadająca na tkankach miękkich. W krajach rozwiniętych jest uważana za rozwiązanie tylko tymczasowe. Jest to rozwiązanie mocno kompromisowe.

Proteza uzupełnia brakujące zęby poprawiając estetykę, jednak niszczy zęby oraz negatywnie wpływa na dziąsło i kość. W sytuacji, gdy proteza odbudowuje tylko częściowo braki zębowe proteza posiada mocujące klamry z drutu, które uszkadzają zęby.

Proteza wczesna

Po wygojeniu dziąsła, gdy kość jest w trakcie gojenia i przebudowy, można wykonać protezę wczesną, ale należy ją traktować jako tymczasową na czas ok 3 – 5 miesięcy.

Proteza natychmiastowa

Gdy pacjent po usunięciu zęba lub zębów oczekuje natychmiastowego uzupełnienia brakujących zębów, a z różnych powodów nie jest wykonany zabieg implantacji, wykonuje się protezę natychmiastową.

Proteza zostaje przygotowywana w oparciu o pobrane wyciski przed zaplanowanym usunięciem zębów i zakładana jest do ust pacjenta natychmiast po ich usunięciu.

Ze względu na dokonujące się, po usunięciu zębów, zmiany w jamie ustnej proteza taka nie jest produktem ostatecznym i często wymaga wymiany po upływie 6 miesięcy lub nawet wcześniej.

Proteza szkieletowa

Proteza szkieletowa ma zmniejszoną do koniecznego minimum płytę podniebienną tworząc konstrukcję metalowo-akrylową. Posiada elementy dzięki którym, siły żucia przenoszone są nie tylko na dziąsła, ale również i na zęby – co powoduje lepsze rozłożenie działających sił i dzięki temu jest bardziej przyjazna w użytkowaniu.

W przypadku chorób przyzębia może być stosowana jako szynoproteza. Jest to proteza ruchoma, która jest mało estetyczna jednak ma najlepszą stabilizację.

Proteza szkieletowa bezklamrowa mocowana jest na implantach, zatrzaskach, zasuwach lub teleskopach co powoduje większą estetykę, lepsze utrzymanie i komfort użytkowania.

SZYNA MICHIGAN – DLA KOGO?

Szyna odciążająca wskazana jest dla osób, które mają parafunkcje, które zgrzytają zębami, mają tendencję do zaciskania zębów.  Szyna często  wymagana jest przed lub po leczeniu protetycznym, dla ochrony zastosowanego leczenia oraz dla stabilizacji zębów.

JAK DZIAŁA SZYNA

Zastosowanie szyny przy zgrzytaniu zębami powoduje podniesienie zwarcia, prawidłową okluzję, uzupełnienie braków przeciwstawnych i ochronę zębów przed ścieraniem.

Szyny wykonywane są w oparciu o pobrane wyciski. Szyny odciążające używane są głównie w czasie snu.

NASZ SPRZĘT

METAMORFOZY

Przed:

Po:

Przed:

Po:

ul. Powstańców Warszawskich 44
41-902 Bytom
kom. +48 609 18 18 18

[email protected]

 

Przed wejściem znajduje się parking w strefie płatnego parkowania za który można  dokonać opłaty w parkomacie lub aplikacją SkyCasch.

 

 

Jak dojechać?

 

 

Godziny przyjęć

poniedz. 10:00–20:00
wtorek 10:00–20:00
środa 10:00–20:00
czwartek 8:00–20:00
piątek 8:00–20:00
sobota 8:00–16:00