Implantologia

Implanty stomatologiczne są obecnie najnowocześniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem, które umożliwia odbudowę pojedynczych oraz wielu braków zębowych.

Uzupełnienia na implantach zastępują funkcję normalnego uzębienia i nie wymagają szlifowania sąsiednich zębów. W zależności od ilości wszczepionych implantów może być odbudowana korona jednego zęba lub kilku zębów, poprzez umieszczenie mostu lub mostów na wszczepionych implantach lub cały łuk zębowy (tzw. proteza na implantach).

Umów się na wizytę implantologiczną

Stanisław Rutz – ZnanyLekarz.pl

Implanty są dobrodziejstwem

pozwalającym cieszyć się z pozyskania na nowo utraconych zębów i odzyskać swój uśmiech lub uzyskać taki uśmiech o jakim tylko marzyliśmy.

Implanty stomatologiczne są obecnie najnowocześniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem, które umożliwia odbudowę pojedynczych oraz wielu braków zębowych.

Uzupełnienia na implantach zastępują funkcję normalnego uzębienia i nie wymagają szlifowania sąsiednich zębów. W zależności od ilości wszczepionych implantów może być odbudowana korona jednego zęba lub kilku zębów, poprzez umieszczenie mostu lub mostów na wszczepionych implantach lub cały łuk zębowy (tzw. proteza na implantach).

Most może być zamocowany tylko na swoich oszlifowanych zębach lub tylko na implantach. Nie może być użyty do zamocowania mostu własny ząb i implant. Spowodowane to jest różną ruchomością korzeni zębowych i implantów.

Zabieg wszczepienia implantu jest całkowicie bezbolesny

Zabieg wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które może zostać podane systemem komputerowym THE WAND. Komputerowe sterowanie aplikacją znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.
Wykonywany jest w warunkach pełnej sterylności i aseptyki przy pomocy narzędzi i urządzeń dedykowanych do tego celu.

Rola implantu

Implanty wszczepiane są do kości żuchwy i szczęki i stanowią dla późniejszej odbudowy protetycznej podbudowę do zamocowania korony, mostu lub pełnego łuku zębowego.

Implant spełnia rolę korzenia zębowego. Implanty wykonane są ze stopu tytanu, którego organizm ludzki nie odrzuca. Stop tytanu jest materiałem bardzo wytrzymałym i sprawdza się w roli korzenia zastępczego, który przyjmuje naciski o bardzo dużej sile.

 

Dlaczego implant – przewidywalność leczenia

Wielki rozwój implantologii stomatologicznej powoduje, że w obecnych czasach leczenie to jest wysoce przewidywalne. Brak integracji kości z implantem zdarza się bardzo rzadko.
Nie ma ograniczeń wiekowych. Implanty można wszczepiać w każdym wieku po zakończeniu okresu wzrostu, po potwierdzeniu badaniem tomograficznym ( CBCT) odpowiedniej struktury kości.

Integracja kości z implantem jest duża i wg doniesień naukowych wynosi ok. 97%. Organizm ludzki jest nieprzewidywalny i nigdy nie można mieć 100 % pewności, że integracja nastąpi. Żywotność implantów jest nieokreślona i zależy w dużej mierze od stanu zdrowia i przestrzegania higieny jamy ustnej.

Istnieje wiele możliwości odtworzenia zębów przy zastosowaniu implantów. Po zbadaniu pacjenta przez lekarza, przy uwzględnieniu oczekiwań pacjenta, możliwości zdrowotnych i finansowych, zaprojektujemy indywidualne rozwiązania. Zawsze bezwzględnie konieczne jest wykonanie badania tomografii komputerowej.

IMPLANTY – TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

W zależności od ilości wszczepionych implantów może być odbudowana korona jednego zęba lub kilku zębów poprzez umieszczenie mostu lub mostów na wszczepionych implantach lub cały łuk zębowy ( tzw. proteza na implantach).

Rozwiązania protetyczne takie jak korony lub mosty na zębach czy protezy ruchome nie są rozwiązaniami satysfakcjonującymi. Protezy zębowe powodują niszczenie zębów przez nadmierne siły boczne, ścieranie zębów i ucisk wyrostka powodując zanik kości. Często z powodu braku stabilizacji powodują dyskomfort podczas mówienia, śmiechu, jedzenia.
Natomiast mosty mocowane na zębach wymagają szlifowania zębów sąsiadujących z brakiem zębowym, co często powoduje problemy i choroby zębów oszlifowanych.

Dzięki implantom można:

 • uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny- zęby wyglądają jak naturalne
 • nie uszkadzać zębów szlifowaniem
 • zachować naturalny kontur twarzy
 • zminimalizować zanik kości
 • odciążyć inne zęby
 • jeść produkty o różnej twardości i cieszyć się ich smakiem
 • pozbyć się obawy związanej z luźną protezą
 • pozbyć się plastikowego podniebienia
 • pozbyć się odruchu zasłaniania ust podczas mówienia i śmiechu

DLACZEGO BRAKI ZEBÓW NALEŻY UZUPEŁNIAĆ

Miejsce po usuniętym zębie powinno być jak najszybciej uzupełnione, najlepiej poprzez wszczepienie implantu i wykonanie na nim odbudowy protetycznej z wyjątkiem zębów ósmych i zębów usuniętych ze względów ortodontycznych.
Zaleca się, aby już w chwili usuwania zęba zębodół wypełnić materiałem, który ogranicza zanik kości wyrostka, a jeśli nie ma przeciwskazań medycznych dokonać wszczepienia implantu w trakcie zabiegu usuwania zęba.

Zniszczenia spowodowane brakującym zębem

Pozostawienie miejsca po usuniętym zębie bez odbudowy protetycznej spowoduje, że w niedługim czasie w tym miejscu nastąpi zanik kości, zęby sąsiednie przechylą się i rozchwieją, a ząb przeciwstawny wysunie się z kości i optycznie wydłuży. Dziąsła ulegną obniżeniu wraz z kością odsłaniając korzenie zębów graniczących z miejscem, w którym brakuje odbudowy brakującego zęba. Taki stan może doprowadzić do konieczności usunięcia zębów sąsiednich i przeciwstawnego.

Brakujący ząb zaburza czynność żucia, co powoduje przeciążenie innych zębów a w konsekwencji prowadzi do ich starcia a nawet obumarcia, do zaburzeń w stawach skroniowo żuchwowych, bólów głowy oraz do zmiany wyglądu twarzy.

Zmiana wyglądu twarzy

Brakująca większa ilość zębów powoduje skrócenie wysokości twarzy, wyostrzenia kształtu brody, zmniejszenie ust i zapadnięcie się tkanek miękkich co w konsekwencji postarza twarz.

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów

Istnieją przeciwskazania bezwzględne do wykonania implantacji, które nie pozwalają na wykonanie takiego zabiegu oraz przeciwskazania względne, które po ich usunięciu nie stanowią przeszkody dla wszczepienia implantów.

Szczególne znaczenie, w przypadku palaczy, ma konieczność ograniczenia lub zaprzestania palenia papierosów. Palenie powoduje złe ukrwienie tkanek w jamie ustnej i może mieć negatywny wpływ na leczenie.

Przeszkodami bezwzględnymi dla wszczepienia implantów są:

 • niektóre choroby psychiczne
 • czynna choroba nowotworowa
 • radioterapia okolicy zabiegu i chemioterapia
 • osteoporoza zaawansowana
 • zaburzenia hematologiczne
 • cukrzyca nie dająca się ustabilizować
 • choroby układowe
 • brak nawyków higienicznych

Konsultacja implantologiczna

Każde leczenie implantologiczne musi być poprzedzone dokładnym wywiadem i badaniem lekarskim oraz badaniem tomograficznym CBCT. Pacjent wypełnia ankietę dotyczącą jego stanu zdrowia i pobieranych leków.

Po przeanalizowaniu wyników badań i oczekiwań pacjenta, lekarz przedstawia pacjentowi możliwe rozwiązania protetyczne oparte na implantach lub rozwiązania kombinowane.

Po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczenia i kosztów finansowych, na następnej wizycie, zostaje wykonany zabieg implantacji . W czasie jednego zabiegu może zostać wszczepiony jeden lub wiele implantów.

Usuwając ząb pomyśl o przyszłości

Po usunięciu zęba może nastąpić zanik kości uniemożliwiający, bez dodatkowych zabiegów, wszczepienie implantu. Dlatego każde usunięcie zęba powinno być poprzedzone analizą przyszłego leczenia w miejscu usuwanego zęba. Już w chwili usuwania zęba można zadbać o kość, a w niektórych stanach istnieje możliwość natychmiastowego wszczepienia implantu.

Zabieg

Rozmiar zaniku kości uzależniony jest od czasu jaki upłynął od usunięcia zęba, od czynników osobniczych i genetycznych oraz wieku pacjenta. Jeśli nastąpił zanik kości uniemożliwiający wszczepienie implantu należy kość odbudować. Odbudowę kości wykonuje się przed wszczepieniem implantu lub w niektórych sytuacjach można połączyć na jednej wizycie wszczepienie implantu i odbudowę kości.

W trakcie zabiegu implantacji wykonuje się również zabieg podniesienia zatoki jeśli jest konieczny.

Implant umieszczany jest w kości, w otworze wykonanym kalibrowanymi wiertłami a następnie wkręcony z odpowiednio kontrolowaną siłą . Zdjęcie szwów najczęściej odbywa się 10-14 dni po zabiegu.

Zalecenia pozabiegowe

Pacjent przez około 4 tygodnie od zabiegu musi bezwzględnie przestrzegać podanych na ten czas zaleceń lekarskich.
Wskazania lekarskie do stosowania po wszczepieniu implantów:

 • jeść i pić dopiero po ustaniu efektów znieczulenia tj po odzyskaniu pełnego czucia
 • przez kilka dni nie spożywać o wysokiej temperaturze napojów i posiłków
 • nie pić alkoholu i nie palić tytoniu
 • nie jeść twardych pokarmów
 • przez 14 dni unikać wysiłku fizycznego, sportu, dźwigania ciężarów, pływania
 • nie należy się opalać, korzystać z solarium, sauny i basenu
 • nie dotykać językiem miejsca zabiegu
 • myć pozostałe zęby unikając miejsca po zabiegu

Po 10-14 dniach szwy zostają zdjęte i następuje okres zrastania się kości z implantem.
Po zdjęciu szwów należy przestrzegać wizyt kontrolnych.

Integracja kości z implantami

Kość zrasta się z implantem w różnym czasie uzależnionym od indywidualnych czynników, ale jest to okres około 3-4 miesięcy w żuchwie i 5-6 miesięcy w szczęce.
Po stwierdzeniu odpowiedniej integracji wykonuje się odsłonięcie implantu, śruba zamykającą wymieniana jest a na śrubę gojącą i zakładane są szwy na okres 7 dni.

Po upływie około 4-8 tygodni od wkręcenia śruby gojącej wykonuje się zaplanowaną odbudowę protetyczną. Śruba gojąca zostaje wykręcona i w jej miejsce jest wkręcany łącznik wraz z koroną porcelanową. W niektórych sytuacjach wkręcany zostaje multiunit.

W zależności od ilości wszczepionych implantów może być odbudowana korona jednego zęba, lub kilku zębów poprzez umieszczenie mostu lub mostów na wszczepionych implantach lub cały łuk zębowy (tzw. proteza na implantach).

Most może być zamocowany tylko na swoich oszlifowanych zębach lub tylko na implantach. Nie może być użyty do zamocowania mostu własny ząb i implant. Spowodowane to jest różną ruchomością korzeni zębowych i implantów.

O zęby na implantach trzeba dbać jak o własne

Zarówno ząb naturalny jak i implant narażone są na działanie bakterii. Brak dostatecznej higieny powoduje powstawanie płytki nazębnej, kamienia nazębnego i osadów, które zawierają bakterie tworzące stan zapalny dziąseł. Prowadzi on do zaniku kości a w konsekwencji do chorób wokoło zębów i implantów.

Dla prawidłowego utrzymania wszczepionych implantów konieczne jest, aby co 6 miesięcy wykonywać profesjonalny zabieg profilaktyczny.

WIELKI KOMFORT

Uzupełnienia stałe na implantach dają wielki komfort użytkowania, gdyż są na zamocowane do implantów co powoduje, że pacjent zapomina o brakujących swoich zębach i w ogóle nie pamięta o tym, że ma w ustach sztuczne zęby.

Nowe porcelanowe zęby są zamocowane do implantów na stałe w taki sposób, że pacjent nie jest w stanie ich samodzielnie wyjąć.

Jest również rozwiązanie bardziej przyjazne finansowo, w którym protezę mocowaną do dwóch implantów można samodzielnie wyjmować.

Te nowe zęby pielęgnuje się w ten sam sposób co prawdziwe tzn. myje i wykonuje się profesjonalne zabiegi higienizacyjne.
W trakcie oczekiwania na końcowy efekt leczenia, brakujące zęby ze względów estetycznych, uzupełniamy pracami protetycznymi tymczasowymi. Najczęściej pacjenci oczekują takich prac tymczasowych w odcinku przednim.

UZUPEŁNIENIE NA IMPLANTACH WSZYSTKICH BRAKUJĄCYCH ZĘBÓW

PROTEZY NA IMPLANTACH / MOSTY MOCOWANE DO IMPLANTÓW NA STAŁE

Korzyść z zastosowania uzupełnienia wszystkich zębów na bazie wszczepionych implantów jest wielka. Jest to ogromny komfort użytkowania i wielki komfort psychiczny, gdyż protezy lub mosty mocowane do implantów nie ruszają się, dają poczucie pewności w trakcie jedzenia i szerokiego uśmiechu.

Mocowanie do implantów eliminuje obawy o wysunięcie się protezy z ust podczas jedzenia czy śmiechu. Mocowanie protez i mostów do implantów utrzymuje je i stabilizuje w ustach co eliminuje dyskomfort towarzyszący normalnym protezom.
W zależności od warunków anatomicznych, finansowych i oczekiwań pacjenta można zastosować różne systemy mocujące.

Przy sprzyjających warunkach anatomicznych 14 zębów w łuku można odbudować na 4 do 8 implantach. Rozwiązanie jest kosztowne, ale pozwoli zapomnieć o brakujących zębach. Cała odbudowa protetyczna/ łuk z zębami/ zostanie na stałe zamocowana do wszczepionych implantów. Nie będzie żadnego sztucznego podniebienia ani konieczności wyjmowania protez do mycia.

Nowe zęby będą wymagały normalnego mycia i zabiegów higienizacyjnych, tak samo jak wymagają tego normalne zęby.

PROTEZY MOCOWANE DO IMPLANTÓW – WYJMOWANE

Rozwiązaniem tańszym są protezy mocowane do implantów wyjmowane. Minimum 2 implanty w żuchwie i 4 w szczęce wystarczą do zamocowania protez i poprawienia jakości życia.
Dla utrzymania prawidłowej higieny, minimum raz dziennie, protezy należy wyjąć z ust celem ich umycia oraz elementów mocujących przy implantach.

W zależności od warunków anatomicznych, finansowych i oczekiwań pacjenta jest możliwość zastosowania różnych systemów mocujących.

 • Najlepszym rozwiązaniem dla stabilizacji uzupełnia protetycznego, które pacjent może wyjmować z ust, są belki przykręcone do implantów. Belki stabilizują i przenoszą siły żucia na większą płaszczyznę.
 • Innymi rozwiązaniami jest system Locator, Meg-Loc lub inne podobne. Rozwiązania te stabilizują i przenoszą siły bardziej punktowo na element protetyczny przytwierdzony do implantu (przypomina walec z kołnierzem jako zatrzask) oraz na element w protezie, do którego ten zatrzask jest zamocowany (przypomina talerzyk z miejscem na zatrzask).

 

MOSTY I KORONY NA IMPLANTACH

Stosując implanty, można odbudować jeden brakujący ząb, kilka zębów lub wszystkie zęby poprzez zamocowanie korony, mostu lub kilku mostów albo całego łuku zębowego.

Brakujący 1 ząb można uzupełnić po wszczepieniu jednego implantu, 2 zęby przy pomocy jednego lub dwóch implantów, a 3 zęby można uzupełnić mostem zamocowanym na dwóch implantach. W wyjątkowych sytuacjach do dwóch implantów może być przytwierdzony most odbudowujący nawet 4 zęby.

Koszt uzupełnienia brakujących zębów przy zastosowaniu implantów nie jest mały, ale przekłada się na komfort użytkowania a w niektórych sytuacjach na ochronę własnych zębów. Zamiast szlifować własne zęby i na nich mocować most, lepszym rozwiązaniem jest zamocowanie mostu na implantach lub korony na implancie, gdyż spowoduje to brak ingerencji we własne prawdziwe zęby pozostawiając je w stanie nienaruszonym.

ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE NA CZAS LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

W trakcie leczenia, brakujące zęby ze względów estetycznych, uzupełniamy pracami protetycznymi tymczasowymi. Najczęściej pacjenci oczekują takich prac tymczasowych w odcinku przednim.
Najczęściej stosowane rozwiązania tymczasowe to:

 • korona tymczasowa, most tymczasowy lub proteza tymczasowa mocowane do implantów
 • rozwiązania protetyczne mocowane na tymczasowych implantach
 • korony przytwierdzane do zębów sąsiednich (przyklejane)
 • mosty tymczasowe bez preparacji zębów sąsiednich
 • mosty z preparacją zębów sąsiednich
 • protezy tymczasowe (ze specjalnymi klamrami, jeśli jest taka możliwość)
 • protezy szkieletowe

Dlaczego regeneracja kości jest konieczna

Regenerację kostną – augmentację wykonuje się w celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości dla stworzenia odpowiednich warunków dla wszczepienia implantów.

Regenerację kostną  wykonuje się również w chorobach przyzębia, usuwaniu zmian przywierzchołkowych,  po podniesieniu zatoki.

Kiedy powstaje zanik kości?

Zanik kości spowodowany może być wcześniejszym usunięciem zęba, procesem starzenia, chorobami, stosowaniem protezy osiadającej.

Czy zabieg regeneracji kości boli?

Zabieg augmentacji jest bezbolesny – wykonujemy go w silnym znieczuleniu miejscowym, które może być podane systemem komputerowym THE WAND.

Komputerowa aplikacja znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.

Sterowana regeneracja kości

Jednym ze sposobów odbudowy kości jest sterowana regeneracja kości. Do augmentacji stosujemy bio-materiały oraz membrany kolagenowe. Bio-materiał stanowi rusztowanie dla nowopowstającej kości.

Membrana kolagenowa stanowi barierę ochronną, która zapobiega wrastaniu tkanek miękkich w przestrzeń, w której w wolniejszym tempie ma się odtworzyć tkanka kostna.

Przeszczep autogenny

W niektórych przypadkach wykonujemy przeszczep autogenny polegający na pobraniu własnej kości pacjenta z obszaru o niskim znaczeniu estetycznym (np. bródka, obszar za ostatnim zębem trzonowym dolnym, obszar guza szczęki), a następnie umieszczeniu jej w okolicy wyrostka zębodołowego, gdzie planowane jest wszczepienie implantu. Przeszczep z kości własnej najczęściej jest najlepszym rozwiązaniem uzupełniania wyrostka zębodołowego. W trakcie zabiegu używane są również membrany kolagenowe i materiały kościozastępcze.

Dlaczego wykonujemy zabieg podniesienia zatoki?

Po pewnym czasie od usunięcia zębów w szczęce górnej, zatoka szczękowa wypełniona powietrzem rozrasta się i doprowadza do zaniku kości szczęki górnej, co często uniemożliwia wszczepienie implantów.

Przy takim zaniku kości konieczne jest podniesienie zatoki poprzez odbudowanie kości dna zatoki i stworzenie warunków dla wszczepienia implantu.

Zabieg jest bezbolesny,

wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które może zostać podane systemem komputerowym THE WAND. Komputerowa aplikacja znieczulenia daje pacjentowi duży komfort, gdyż środek znieczulający nie powoduje odczucia rozpierania.

Wykonanie zabiegu poprzedzone jest wykonaniem badania tomograficznego którego przestrzenny trójwymiarowy obraz pozwala lekarzowi na wykonanie pomiarów i zaplanowanie zabiegu.

Do wykonania zabiegu stosuje się materiały kościozastępcze oraz membrany kolagenowe.

W niektórych przypadkach można zastosować metodę podniesienia zatoki zamkniętą tj. zatokę podnosi się przez otwór w który zostanie wszczepiony implant.

 

Postępowanie pozabiegowe

Po zabiegu należy zażyć przepisane lekki oraz delikatnie przyłożyć zimny okład.
Przez minimum 30 dni nie podnosić ciężarów, nie schylać się, nie latać samolotem, nos siąkać bardzo delikatnie, nie kichać przez nos.

NASZ SPRZĘT

METAMORFOZY

Przed:

Po:

Przed:

Po:

ul. Powstańców Warszawskich 44
41-902 Bytom
kom. +48 609 18 18 18

[email protected]

 

Przed wejściem znajduje się parking w strefie płatnego parkowania za który można  dokonać opłaty w parkomacie lub aplikacją SkyCasch.

 

 

Jak dojechać?

 

 

Godziny przyjęć

poniedz. 10:00–20:00
wtorek 10:00–20:00
środa 10:00–20:00
czwartek 8:00–20:00
piątek 8:00–20:00
sobota 8:00–16:00