Leczenie kanałowe pod mikroskopem

NIE IGNORUJ BÓLU

Ważnym jest, aby zachować jak najdłużej jak największą ilość zębów.
W przypadku bólu należy jak najszybciej umówić się na wizytę i zdiagnozować przyczynę bólu. Ani ból ani przyczyna same nie ustąpią.
Ból pojawia się wskutek zaawansowanego głębokiego procesu próchnicowego, martwicy miazgi lub jej stanu zapalnego albo po urazie, złamaniu lub zwichnięciu zęba.

DLACZEGO NIE WOLNO MIEĆ BRAKÓW ZĘBOWYCH

Braki w uzębieniu powodują zwiększenie starcia zębów, zaniki kości i dziąseł, ruchomość zębów sąsiednich oraz wysuwanie się zębów przeciwstawnych co spowoduje utratę zębów.
Wysuwanie się zębów przeciwstawnych będzie powodować odsłonięcie się korzeni, które nie są odporne na ścieranie i będą nadwrażliwe, a potem będą boleć. Obniżony zgryz i braki zębów powodują zapadanie się tkanek miękkich twarzy, broda ulega wydłużeniu, policzki zapadają się, usta robią się wąskie, rysy wyostrzają się. W konsekwencji powoduje to, że twarz ma wygląd zmęczonej i mocno starczej.

DLACZEGO LECZENIE KANAŁOWE JEST TAK WAŻNE

Leczenie endodontyczne (kanałowe) może doprowadzić do tego, że nawet zęby które wydają się, że będą zakwalifikowane do usunięcia, zostaną uratowane. Utrzymanie jak największej ilości własnych zębów daje większe możliwości techniczne na wykonanie uzupełnień protetycznych, jak również gwarancję na lepsze utrzymanie protezy ruchomej, nawet w sytuacji zniszczonej korony zęba.
Utrzymanie przeleczonego endodontycznie korzenia daje możliwość protetycznego odtworzenia korony zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym bez konieczności wszczepiania implantu.

NA CZYM POLEGA LECZENIE

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z komory i kanałów zęba, opracowaniu kanałów zęba, zdezynfekowaniu ich a następnie szczelnym wypełnieniu ciekłą gutaperką.

Ilość, czas trwania i koszt wizyt uzależnione są od budowy anatomicznej zęba (zakrzywiony korzeń, wąskie kanały), stopnia zaawansowania stanu zapalnego (możliwy wysięk ropny), stary twardy materiał wypełniający lub złamane narzędzie w trakcie poprzedniego leczenia. Najczęściej leczenie kanałowe wykonywane jest na jednej wizycie w ciągu 1,5 do 3 godzin w zależności od położenia zęba i trudności w jego udrażnianiu. W niektórych sytuacjach leczenie kanałowe wykonywane jest na kilku wizytach.

Jeśli w kanale znajduje się złamane narzędzie pozostawione w trakcie poprzednio wykonywanego leczenia, może ono powodować dolegliwości bólowe i uniemożliwić udrożnienie kanału. W takiej sytuacji zostanie podjęta próba usunięcia lub ominięcia złamanego narzędzia, a w razie braku powodzenia może wystąpić konieczność chirurgicznego odcięcia korzenia tzw. resekcji.

LECZENIE JEST BEZBOLESNE

Aby Pacjent czuł się komfortowo leczenie wykonujemy w silnym znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie podajemy urządzeniem THE WAND sterowanym komputerowo, które kontroluje napięcie tkanek i powoduje, że jest całkowicie bezstresowe.

BEZPIECZEŃSTWO

Pacjenta leczymy w pozycji leżącej. Aby zapewnić sterylność pola zabiegowego separujemy ząb od pozostałych zębów systemem koferdamu. Koferdam zapewnia również bezpieczeństwo pacjenta przed przypadkowym dostaniem się do jamy ustnej używanych substancji i leków. Przez cały czas lekarzowi asystuje wykwalifikowana higienistka lub asystentka, która również dba o komfort pacjenta w trakcie leczenia.

PRECYZJA LECZENIA – KONIECZNY MIKROSKOP I RADIOLOGIA TRÓJWYMIAROWA

Leczenie wykonujemy w dużym powiększeniu przy użyciu mikroskopu, korzystając z badania wykonanego tomografem komputerowym w wymiarze 3D wspomagając się na bieżąco badaniami radiowizjograficznymi wykonywanymi w trakcie leczenia na fotelu.

Mikroskop wielokrotne powiększa pole zabiegowe, pomaga zlokalizować kanały w zębie i dokładnie je mechanicznie i chemicznie oczyścić oraz zdezynfekować, a następnie dokładnie zamknąć.

Tomografem komputerowym wykonujemy badania w wymiarze 3D (CBCT), które ułatwiają odnalezienie ujść kanałów, obrazują ich przebieg, podają wymiary i pozwalają na każdym etapie weryfikować poprawność wykonanych czynności.

W trakcie leczenia do pomiarów długości roboczej kanałów używamy endometru zintegrowanego z kątnicą endodontyczną z kontrolą momentu obrotowego, który dokonuje precyzyjnych pomiarów kanałów i pozwala lekarzowi na bezpieczną pracę narzędziami rotacyjnymi. Używany przez nas endometr dokonuje precyzyjnych pomiarów również w środowisku mokrym.

Alternatywnie używana jest kątnica endodontyczna zintegrowana z endometrem i cyfrową kontrolą momentu obrotowego i prędkości, kontrolą długości w trybie oscylacyjnym i obrotowym, kontrolą dotarcia do wierzchołka.
W końcowym etapie leczenia endodontycznego stosujemy system B&L który wtłacza do kanałów pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze ciekłą gutaperkę, która wypełniając szczelnie kanały na całej długości uszczelnia również kanaliki. Stosowany system gwarantuje dokładne wypełnienie i uszczelnienie kanałów.

KIEDY PONOWNE LECZENIE KANAŁOWE

Ponowne leczenie endodontyczne tzw. reendo wykonywane jest po stwierdzeniu badaniem radiologicznym obecności w kanale złamanego narzędzia kanałowego, nieprawidłowości w wypełnieniu kanałów podczas poprzedniego leczenia endodontycznego, bądź zmiany w kości.
Leczenie reendo polega na usunięciu z kanałów nieszczelnego lub niepełnego wypełnienia bądź złamanego narzędzia, a następnie przeprowadzeniu ponownego leczenia. Leczenie to wymaga użycia mikroskopu, specjalistycznego sprzętu oraz kontroli radiologicznej poprzez wykonanie badania tomograficznego.

PO LECZENIU

Po ustaniu działania znieczulenia przez kilka dni może być odczuwalny dyskomfort leczonego zęba lub okolicy tego zęba. Przy nagryzaniu dyskomfort może być odczuwalny do kilku miesięcy.
W razie pojawienia się nawet małego bólu należy zgłosić się do kontroli. Zaordynowane leki prosimy zawsze zażyć wg zalecenia lekarza.

REKONSTRUKCJA KORONY ZĘBA

Po leczeniu endodontycznym do leczonego zęba zakładamy wypełnienie tymczasowe, które w ciągu kilku tygodni należy w wymienić na wypełnienie stałe . Ze względu na ryzyko złamania osłabionej korony, należy dokonać rekonstrukcji korony zęba poprzez założenie wypełnienia kompozytowego, korony protetycznej lub nakładu, gdyż tylko takie materiały zapewnią wymaganą szczelną i trwałą odbudowę.

Nawet bardzo zniszczoną koronę zęba, możemy odtworzyć poprzez założenie korony protetycznej nieraz stosując dodatkowo indywidualny wkład koronowo –korzeniowy lub wykonując indywidualne wypełnienie onlay lub inlay lub przy zastosowaniu wkładu z włókna szklanego założyć wypełnienie kompozytowe.

RYZYKO

Leczenie kanałowe nawet przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i aktualnych dostępnych technologii i materiałów zawsze obarczone jest ryzykiem niepowodzeń wczesnych lub oddalonych w czasie.

Co to jest resekcja

Resekcja jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w silnym znieczuleniu miejscowym. Zabieg polega na nacięciu śluzówki w okolicy wierzchołka korzenia, usunięciu zmian chorobowych wraz z usunięciem wierzchołka korzenia poprzez jego odcięcie, a w niektórych przypadkach wykonywane jest wypełnienie wsteczne kanału.

Wskazania do resekcji

Najczęstszymi wskazaniami do tego zabiegu są:

  • niektóre złamania narzędzia w kanale
  • materiał przepchnięty podczas leczenia kanałowego powodujący długotrwały ból
  • niedopełnienie kanału na całej długości
  • brak możliwości prawidłowego przeleczenia kanału np. poprzez zarośnięcie kanału lub budowę anatomiczną zęba
  • brak możliwości ponownego leczenia kanałowego
  • duże zmiany w kości przy wierzchołku korzenia

Przygotowanie do zabiegu

Ząb do resekcji powinien być przez dentystę odpowiednio przygotowany, jeśli tylko jest taka możliwość. Najlepiej jeśli część kanału wypełniona jest cementem MTA, a dopiero później gutaperką. Takie przygotowanie daje dużo większą szansę powodzenia leczenia.

Przed zabiegiem wykonywane jest badanie tomograficzne, którego trójwymiarowy obraz pozwala na dokładne ustalenie położenia korzenia i wykonanie niezbędnych pomiarów, które umożliwią ustalenie miejsca zabiegu.

Jeśli pacjent jest skierowany z innego gabinetu prosimy o pełną dokumentację dotyczącą zęba oraz szczegółowy opis przeprowadzonego leczenia kanałowego.

Na czym polega zabieg

Pacjent jest znieczulony i nie odczuwa dyskomfortu.
W trakcie zabiegu lekarz oczyszcza zmiany w kości i odcina końcową część korzenia. Powierzchnia korzenia zostaje wypolerowana a miejsce zabiegu dodatkowo zostaje przepłukane płynem do odkażania.

Jeśli kanał wcześniej nie został wypełniony MTA i jeśli jest możliwość i dostęp umożliwiający wypełnienie wsteczne to zostanie ono w trakcie zabiegu resekcji wykonane.

Są przypadki, że wypełnienie wsteczne jest niemożliwe do przeprowadzenia. Leczenie jest wtedy kompromisowe. Brak odpowiedniego dostępu uniemożliwia prawidłowe wsteczne wypełnienie.

Zalecamy, aby zaraz po wykonanej resekcji na tej samej wizycie wypełnić materiałem kościozastępczym przestrzeń powstałą po odcięciu części korzenia.

Miejsce po zabiegu resekcji należy kontrolować ze względu na małą, ale jednak możliwą wznowę choroby.
Zabieg może być wykonywany przy użyciu mikroskopu.
Dyskomfort związany z zabiegiem może utrzymywać się od 3 do 14 dni.

Rokowania

Wykonanie resekcji w wielu przypadkach pozwala na utrzymanie zęba, który bez tego zabiegu wymagałby usunięcia. Ząb po takim zabiegu nie jest pełnowartościowym zębem filarowym dla uzupełnień protetycznych.

NASZ SPRZĘT

METAMORFOZY

Przed:

Po:

Przed:

Po:

ul. Powstańców Warszawskich 44
41-902 Bytom
kom. +48 609 18 18 18

[email protected]

 

Przed wejściem znajduje się parking w strefie płatnego parkowania za który można  dokonać opłaty w parkomacie lub aplikacją SkyCasch.

 

 

Jak dojechać?

 

 

Godziny przyjęć

poniedz. 10:00–20:00
wtorek 10:00–20:00
środa 10:00–20:00
czwartek 8:00–20:00
piątek 8:00–20:00
sobota 8:00–16:00